Toppmeny

Parkering

Garage

Garage

P-skylt - 1 (1)Till varje lägenhet hör en carport, varav en del har försetts med port.

Vid sidan om carportarna finns gästparkering.

Våra gator är gångfartsområden. Det innebär parkeringsförbud och max hastighet 7 km/t. Givetvis är det tillåtet att stanna utanför sitt hus för i- och urlastning.

Kör försiktigt. Tänk på lekande barn.

Den som behöver ha sin bil parkerad utanför sin lägenhet kan anhålla hos styrelsen om parkeringstillstånd.