Toppmeny

Miljörum

Avfallssortering

Miljörum med sopsortering

Inom området finns två miljörum. Vi sorterar våra sopor och slipper därmed extra kostnader vid tömning.

Inga sopor får ställas på golven i miljörummen!

Här finns sopkärl för

  1. Hushållsavfall
  2. Ofärgat glas
  3. Färgat glas
  4. Pappkartonger (vik ihop så de tar minsta möjliga plats)
  5. Hårdplast (både hård- och mjukplast)
  6. Tidningar (Obs! Inga kuvert eller annat med klister)
  7. Metall
  8. Batterier
  9. Lysrör och lampor

 

Grovsopor, t ex möbler, elektriska apparater, kemiskt avfall lämnas till sopstation. (t ex SYSAV).

 

SYSAV i Staffanstorp finns på norra sidan av väg 108.

Läs mer på www.sysav.se/staffanstorp.

 

I miljörummen förvaras föreningens skottkärror, vilka givetvis kan utnyttjas av de boende.