Toppmeny

Trädgårdsavfall

För trädgårdsavfall finns en container uppställd vid infarten till hus 8-13 april-oktober. I containern får endast trädgårdsavfall slängas. Inga plastsäckar eller metall.

Släng ditt trädgårdsavfall så långt in i containern som möjligt. Då får vi plats med mer och slipper betala för onödiga tömningar.

Det är möjligt att låna föreningens trädgårdsredskap. Kontakta medlemsansvarig.