Toppmeny

Tvättstugorna

I Rosa Huset finns två tvättstugor med vardera två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel.

Bokning av tvättid görs i korridoren i Rosa Huset. För att kunna boka tid behöver man en s k tag. Taggen följer med lägenheten och förlorad tagg ersätts till en kostnad av 50 kr.

Ett tvättpass är 2 timmar och man kan boka högst två tvättpass åt gången, antingen båda tvättstugorna samtidigt eller två pass efter varandra i samma tvättstuga.

Håll tvättstugorna i gott skick. Sopa och tork golvet efter dig. Öppna tvättmedelsluckorna och kontrollera att inget tvättmedel eller sköljmedel finns kvar. Torka maskiner och bänkar. Borsta luddfiltret i torktumlaren efter varje körning. Rengör filtret i torkskåpets tak.

Kontrollera att fönstret är stängt när du lämnar tvättstugan.

Grovtvätt

Mattor får inte tvättas i maskinerna. Inte heller filtar o. dyl. som används av husdjur. Tänk på allergiker som mår mycket dåligt av djurhår.

I källaren i hus 11 finns en tvättmaskin för grovtvätt. Denna används lämpligen för djurfiltar. Kontakta ordförande för nyckel.