Toppmeny

Parkering

Till varje lägenhet hör en carport, varav en del har försetts med dörr.

Vid sidan om garagen finns gästparkering.

Det är absolut förbjudet att parkera på gatorna mellan husraderna. Givetvis är det tillåtet att stanna utanför sitt hus för i- och pålastning.

Kör försiktigt. Tänk på lekande barn.

Den som behöver ha sin bil parkerad utan sin lägenhet kan anhålla hos styrelsen om parkeringstillstånd.